Restaurant Mood Rotterdam
By Eveline Wu
Gratis wifi

Gratis wifi is beschikbaar in Restaurant Mood Rotterdam

Open je instellingen op je mobiel en kies voor het gratis netwerk Restaurant Las Palmas Guest.

 

Voorwaarden

Het gebruik van wifi in Restaurant Mood is volledig op eigen risico. Restaurant Mood is niet aansprakelijk voor beschadiging van het device door virussen, wormen en andere malware, adware, enzovoort  of door beschadiging van uw bestanden in geval van het (plotseling) uitvallen of blokkeren van de verbinding.

U gebruikt de wifi-verbinding slechts voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld (internet en e-mail). U mag daarbij geen illegale bestanden downloaden of andere illegale handelingen verrichten op het internet.

Restaurant Mood behoudt zich het recht voor om het draadloos internet tijdelijk niet beschikbaar te stellen.

Restaurant Mood kan niet garanderen dat de verbinding altijd en volledig veilig is.

Gegevens die wij mogelijk van u te weten komen door uw gebruik van wifi inRestaurant Mood worden door ons niet verwerkt, gebruikt of aan derden verstrekt.

Door gebruik te maken van de gratis wifi-verbinding in Restaurant Las Palmas gaat u automatisch akkoord met de regels en de voorwaarden zoals hierboven gesteld.


010-2345122
Wilhelminakade 330 (ingang Otto Reuchlinweg), 3072 AR Rotterdam - Zuid Holland, Nederland
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van SiteOpMobi
sc